Najbardziej różnorodny sad w polskiej szkole?

2022-11-21
bioróżnorodny sad w SP 141 w Łodzi

Czy wspólnie z dyrektorem Adamem Szadkowskim z SP 141 w Łodzi stworzyliśmy najbardziej różnorodny w Polsce przyszkolny sad oparty o dawne odmiany drzew owocowych? Trudno o statystyki w tym zakresie, więc czekam na sygnał od szkoły, która ma więcej unikanych odmian 😁.

Jaki sens miała nasza akcja? ⭐ Posadziliśmy drzewa, co samo w sobie ma sens.

⭐ W szkole powstał żywy bank genów. Odmiany są odnotowane w bazie FruitPrint.pl i w przyszłości uczniowie, absolwenci, rodzicie czy mieszkańcy Łodzi będą mogli pobrać z SP 141 patyki i zaszczepić wyjątkowe odmiany w swoich ogrodach. Spory potencjał integracji lokalnych społeczności oraz pielęgnacja unikalnego dziedzictwa.

⭐ Licząc konserwatywnie za 10 lat rozpoczniemy znaczące zbiory. Do dyspozycji szkoły będzie ponad tona najlepszej jakości owoców rocznie przez kolejne dziesięciolecia. Posadzone jabłonie będą żyły około 100 lat, grusze nawet 400, a kasztany jadalne i 800 lat. Pełne smaku i wartości odżywczych owoce będę sporym kontrastem dla coraz uboższego i plastikowego jedzenia.

⭐ Zarazimy młodzież pasją do uprawy dawnych odmian drzew owocowych. ⭐ Otworzyliśmy nieograniczone wręcz możliwości działań edukacyjnych wokół nowego sadu.

⭐ Czas poświęcony na zajęcia w nowym sadzie jest czasem, kiedy nie przebywamy w świecie strachu, niedoborów, wojen. Tutaj panuje obfitość, harmonia i rozwój. Sad sprzyja więc pielęgnacji zdrowia psychicznego i fizycznego. ⭐ Zostawiamy dobry ślad. Moja motywacja w tym projekcie jest bardzo prosta. Tworzenie sadzów sprawia mi dużą przyjemność. Takie atawistyczne, głębokie uczucie robienia czegoś, co ma sens.

A może i Twoja firma zostanie ambasadorem FruitPrint i przyczyni się do powstania kolejnych magicznych przestrzeni wiosną 2023?

Akcja w SP141 jest wspierana przez operatora kreatora stron internetowych Najszybsza.pl

I jeszcze jedno – w tej dyscyplinie rozmiar nie ma znaczenia. Nawet posadzenie jednego drzewa ma sens.

Oto lista posadzonych drzew:

1. jabłoń Reneta Ananasowa

2. jabłoń Kronselska

3. jabłoń Charłamowska

4. jabłoń Papierówka

5. jabłoń Malinowa Oberlandzka

6. grusza Grune Sommermagdalene

7. grusza Grumkower Butterbirne

8. jabłoń Kosztela

9. grusza Lipcówka Kolorowa

10. jabłoń Landsberska

11. kasztan jadalny

12. kasztan jadalny

13. jabłoń Koksa Pomarańczowa

14. grusza Minister Lucius

15. jabłoń Szara Reneta

16. grusza Bera Ulmska

#wellbeing #mentalhealth

tło liście

Przywracamy rolę roślin wieloletnich, jako bardziej zrównoważonego źródła jedzenia.

Polityka prywatności © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis zrobiony w Najszybsza.pl