Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności serwisu FruitPrint.pl („Polityka prywatności”) określa zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika przez witrynę internetową FruitPrint.pl w trakcie korzystania z jej Usług.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i szanować prywatne dane Użytkownika. Wykorzystujemy informacje na temat Użytkownika zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na praktyki opisane w naszej Polityce prywatności. Użytkownik zgodnie z rozporządzeniem RODO ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 1. Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zamówienia Usługi jest B&B Ventures Igor Bokun, ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 547-141-87-01

§ 2. Zbieranie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy Użytkownik podaje nam dobrowolnie. Możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:
 • dane kontaktowe (adres email podany dobrowolnie przy rejestracji Użytkownika do newslettera),
 • dane dotyczące przeglądania lub sesji użytkowania (adres IP, lokalizacja geograficzna, urządzenie użytkownika, system operacyjny, przeglądarka internetowa, rozdzielczość ekranu, ustawienia języka i klawiatury, dostawca usług internetowych, strony odsyłające, znaczniki czasu itp.),
 • dane kontaktowe związane z zapisem na szkolenia i spotkania on-line w ramach Usługi (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu),

§ 3. Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe w następujących celach:
 • świadczenie i obsługa Usług (np. wysyłka newslettera, kontakt w ramach szkoleń i spotkań on-line, kontakt na podstawie wypełnionego formularza),
 • dostosowywanie i ulepszanie naszych Usług (np. zbieranie statystyk dotyczących korzystania z Serwisu),
 • ochrona naszych interesów, praw i własności
 • przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych

§ 4. Przesyłanie i przechowywanie danych osobowych

Zgodnie z RODO przesyłanie i przechowywanie danych wymaga bezpieczeństwa, które zapewnia certyfikat SSL. Usługa szyfruje dane i zapewnia prywatność przesyłania oraz kontrolę dostępu do konta. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania umowy, a także przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z Umową.

§ 5. Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Serwis ClearMind.pl stosuje pliki cookies aby dostosować go do potrzeb Użytkownika i w celach statystycznych. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zgadza się na umieszczanie plików cookies na swoim Urządzeniu. W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki. Serwis ClearMind.pl stosuje dwa typy plików cookies:
 • cookies wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach),
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji.

W większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia plików cookies, zablokować je lub skasować. Należy pamiętać, że ograniczenie zapisywania i odczytu plików cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu Najszybsza.pl np. uniemożliwiając zalogowanie się do Kreatora. W celu zmiany ustawień cookies należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

§ 6. Aktualizacje

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji na tej stronie. Ostatnia aktualizacja: 2021-07-09.

§ 7. Kontakt

Jeśli masz pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, napisz do nas na adres igor.bokun (at) gmail.com

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników spotkań on-line

Przed dokonaniem zgłoszenia na wydarzenie lub dołączeniem do spotkania prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Wydarzenie będzie prowadzone na platformie Zoom, który posiada własną Politykę prywatności Zoom. W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności Zoom, nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu.

UWAGA: Przed dołączeniem do wydarzenia, prosimy o sprawdzenie ustawień aplikacji dostępowej w celu dostosowania do własnych potrzeb. Jeżeli nie chce Pani/Pan udostępniać swojego wizerunku prosimy o wyłączenie kamery w urządzeniu, z którego Pani/Pan korzysta w czasie uczestniczenia w wydarzeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach organizacji wydarzenia jest B&B Ventures Igor Bokun, ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała.
 2. Z administratorem danych można się kontaktować przesyłając wiadomość na adres e-mail: igor.bokun (at) gmail.com lub wysyłając korespondencję na adres siedziby administratora.

 3. Cele przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zapewnienia możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu oraz wydania certyfikatu uczestnictwa;
  • zapewnienia listy obecności,
  • zapewnienia nagrania zapisów wydarzenia (czat, zapis audio, zapis wideo) w celu przygotowania materiałów pomocniczych oraz w celu doskonalenia przyszłych wydarzeń,
  • bieżącej komunikacji, zorganizowaniem wydarzenia, zapewnienia bezpieczeństwa informacji,
  • dochodzenia i obrony roszczeń.tj. prawnie uzasadnionych interesów administratora
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla B&B Ventures Igor Bokun w Bielsku-Białej usługi oraz podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa. W szczególności odbiorcami danych będą:
  1. Zoom Video Communications, Inc. - administrator platformy „Zoom”.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie usługi „Zoom”, która jest świadczona przez dostawcę z USA. Odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany poprzez przystąpienie firmy Zoom Video Communications, Inc. do programu tzw."Privacy Shield", oraz poprzez zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne UE.
 8. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie art. 15-22 RODO.
 9. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
  tło liście

  Przywracamy rolę roślin wieloletnich, jako bardziej zrównoważonego źródła jedzenia.

  Polityka prywatności © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis zrobiony w Najszybsza.pl